new collection 2015 s/s

nd-708/09 B satin x eopard P/O shirt OP

¥43,000

  • 配送期間:10日以上1

nd-603/50 C/L viyella  H/S grosgrain ribbon op

¥37,000

  • 配送期間:1-3日1

nd-610/43 s/c gro-grain back collar H/S OP

¥40,000

  • 配送期間:1-3日1

nd-615/44 V satin x pomti shirring op

1)   purple x gray

¥36,000

  • 配送期間:10日以上1